Projekty

DEMOKRACIE 21

Mám vizi společnosti, ve které jsou lidé motivování k účasti na rozhodnutích, které ovlivňují jejich životy - kde žijí, pracují nebo kde si hrají.

Více o projektu

PREZIDENT 21

Inicioval jsem vznik zodpovědné občanské hry, která umožní najít kandidáta na prezidenta, který spojí většinu občanů České republiky.
Hlasujte pro svého kandidáta

UP21

Věřím tomu, že máme v Česku šanci stát se Silicon Valley 21, tedy světovým fenoménem 21. století na poli startupů.
Více o projektu

NADAČNÍ FOND NEURON

Podporovat jednu z nejdůležitějších lidských činnost, tedy. vědu a výzkum, považuji za naprostou prioritu.
Více o projektu

NADACE KARLA JANEČKA

Cílem nadace je najít a podpořit hvězdné projekty, jejichž cesta k uplatnění by byla složitá nebo dokonce nemožná.
Více o projektu

NADAČNÍ FOND PROTI KORUPCI

Pomáháme vytvořit společnost, která bude vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke zlojedům přistupovat.
Více o projektu

NADAČNÍ FOND POMOCI KARLA JANEČKA

Nadační fond pomoci Karla Janečka podává pomocnou ruku těm, kteří jsou obětí podvodů, agresí či iracionální byrokracie.
Více o projektu