Projekty

Znesnáze21

Dárcovská platforma Znesnáze21 dokáže rychle a bezpečně spojit mnoho lidí a zajistit finanční pomoc tam, kde je to skutečně potřeba.
Více o projektu

D21 - Janečkova metoda

Mám vizi společnosti, ve které jsou lidé motivování k účasti na rozhodnutích, které ovlivňují jejich životy - kde žijí, pracují nebo kde si hrají.

Více o projektu

PREZIDENT 21

Inicioval jsem vznik zodpovědné občanské hry, která umožní najít kandidáta na prezidenta, který spojí většinu občanů České republiky.
Hlasujte pro svého kandidáta

Science 21

Science 21 je výzkumná instituce. Vyhledáváme, sdružujeme a podporujeme vyspělé jedince, které kromě individuálního rozvoje cíleně motivujeme k univerzální kooperaci na bázi bezprecedentního přátelství.
Propojení se Science 21

NADAČNÍ FOND NEURON

Podporovat jednu z nejdůležitějších lidských činnost, tedy. vědu a výzkum, považuji za naprostou prioritu.
Více o projektu

NADACE KARLA JANEČKA

Cílem nadace je najít a podpořit hvězdné projekty, jejichž cesta k uplatnění by byla složitá nebo dokonce nemožná.
Více o projektu

NADAČNÍ FOND PROTI KORUPCI

Pomáháme vytvořit společnost, která bude vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke zlojedům přistupovat.
Více o projektu

NADAČNÍ FOND POMOCI KARLA JANEČKA

Podáváme pomocnou ruku obětem agrese, podvodu a iracionální byrokracie. Podporujeme odpovědné dárcovství v ČR.
Více o projektu